Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. Het kan desalniettemin voorkomen dat informatie op deze website inmiddels is achterhaald dan wel niet volledig of niet juist is. Mede gelet daarop zijn wij nimmer op enige wijze aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die mochten voortvloeien uit enig gebruik van informatie vermeld op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Behoudens voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opheij Schilders & Decorateurs mogen teksten, lay-out, logo’s en/of grafische voorstellingen van deze website niét worden gebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.